Документи >> Интервюта

З А П О В Е Д № 235 Монтана, 19.07.2013 г. (08.01.2014)
Актовете за встъпване и за напускане на стажант – юристите в Окръжен съд – Монтана

З А П О В Е Д № 125 Монтана, 27.04.2011 г. (06.01.2014)
ОТНОСНО: Ред за провеждане на допълнителен стаж на стажант – юристите в ОС – Монтана На основание чл. 86, ал. 1, т. 10 от ЗСВ и във връзка с разпоредбите на чл. 300, ал. 2 от ЗСВ

З А П О В Е Д № 363 Монтана, 01.12.2009 г. (05.01.2014)
На основание чл. 86 ал. 1 т. 10 от Закона за съдебната власт и предвид писмо изх. № 11-03-11/20.11.2009 г. на Министерство на правосъдието /вх. № С-787/25.11.2009 г. в МОС/

З А П О В Е Д № 108 Монтана, 26.05.2009 г. (02.01.2014)
ОТНОСНО: Ред за провеждане на стажа на стажант-юристите в ОС- Монтана. С цел създаване на организация за провеждане на стажа на стажант-юристите и тяхната оптимална подготовка във връзка с изпълнение разпоредбите на глава ХIV ЗСВ и на основание чл. 86 ал. 1 т. 10 ЗСВ,

Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система