Определение №

към дело: 20191600600062
Дата: 08/06/2019 г.
Председател:Милена Бранкова
Членове:
АДЕЛИНА ТРОЕВА, КОСТАДИН ЖИВКОВ
Съдържание


ПОТВЪРЖДАВА определение от 18 юли 2019 г. по ЧНД № 274/2019 г. на Районен съд – Л..
Определението не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.


File Attachment Icon
EA5F1C6DFE63CDA7C225844E0043E0A1.rtf