Определение №

към дело: 20191600600053
Дата: 07/01/2019 г.
Председател:
Членове:
Съдържание


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б. Т. Б. от Г. М. ,У.“А З „ №хх обвиняем по досъдебно производство № 686/2019 г. на по описа на РУ-М. ,обл. М. против определение на Районен съд –М. постановено на 18.06.2019 г. по чнд№ 947/2019 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч. н. дело № 53 /2019 г. на МОС поради просрочие на жалбата .
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :


File Attachment Icon
E73AC6A2330680E5C225842D0041BA4A.rtf