Решение №

към дело: 20191600500198
Дата: 08/01/2019 г.
Председател:
Членове:
Съдържание


ОТМЕНЯ решение на Районен съд- Мездра от 15.03.2019 г. постановено по гражданско дело № 1358 /2018 в ЧАСТТА, с която Л. П. П. е осъден да заплаща да заплаща на В. Л. П., действащ С. С. на своята М. и законен представител К. И. П. ежемесечна издръжка над размера 200 лв. до размера 250 лв.,както и в частта, с която са присъдени направените в производството разноски, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ предявения от В. Л. П., действащ С. С. на своята М. и законен представител К. И. П. иск против Л. П. П. за присъждане на ежемесечна издръжка на основание чл. 150 от СК над сумата от 200 лв. месечно до сумата 250 лв месечно, считано от 16.10.2018год.
ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата част.
ОСЪЖДА В. Л. П., действащ С. С. на своята М. и законен представител К. И. П. да заплати на Л. П. П. сумата 400 лв. разноски пред двете инстанции.
ОСЪЖДА Л. П. П. да заплати на В. Л. П., действащ С. С. на своята М. и законен представител К. И. П. сумата 200 лв. разноски пред двете инстанции.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.


2.


File Attachment Icon
89803980CB673C2EC225844D004237AC.rtf