Решение №

към дело: 20191600500212
Дата: 08/13/2019 г.
Председател:Аделина Троева
Членове:
НАДЯ ИВАНОВА, ТАНЯ ЖИВКОВА
Съдържание


Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА решение на Районен съд – М. по Г. д. № 666/2019 г.
ОСЪЖДА Б. Е. Т., ЕГН *, да плати на Т. Д. А. разноските, направени пред въззивната инстанция в размер на 100 лв.
Решението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.


2.


File Attachment Icon
83836DB4AE1E550BC225845600412B96.rtf