Решение №

към дело: 20161600500345
Дата: 11/14/2016 г.
Председател:Светла Станимирова
Членове:
ЕЛИЗАБЕТА КРАЛЕВА, ТАНЯ ЖИВКОВА
Съдържание


Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА решението на Районен съд-Л. от 13.09.2016 г., постановено по Г.д.№1435/2016 г. само в частта, касаеща забраната по чл.5,т.3 от ЗЗДН – забраната И. Т. И. от Г.Л. да приближава местоработата на ищцата В. Б. И. от с.Г. – О. на МБАЛ „Св.Н.Ч.“ Г.Л..
ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ:


File Attachment Icon
613DF212F07E2628C225806E0045806D.rtf