Определение №

към дело: 20191600100113
Дата: 07/01/2019 г.
Председател:Людмила Драгомирова
Членове:
Съдържание


О П Р Е Д Е Л И:

Прекратява производството по Г.дело. № 113/2019 г. по описа на Окръжен съд-М.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийски апелативен съд , в едноседмичен срок от съобщаване на молителката.
СЪДИЯ :File Attachment Icon
3CA2540997DE071CC225842D003B2697.rtf