Решение №

към дело: 20161600200058
Дата: 05/04/2016 г.
Председател:
Членове:
Съдържание

Р Е Ш Е Н И Е

20.06.2016 година, град М.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Окръжен съд – М., наказателно отделение
на двадесет и двадесети юни, през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Б.

ЧЛЕНОВЕ: Д.К.
Ц.К.

Секретар: С.Д., с участието на Прокурор: Е. А., като разгледа докладваното от съдия К. ЧНД № 58 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.32,ал.1, във вр. с чл.16 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (ЗПИИРКОРНФС).
.............................................................................................................................
Р Е Ш И:

ОТКАЗВА ПРИЗНАВАНЕ и ИЗПЪЛНЕНИЕ на Решение № 4290 – 192/2013-5, постановено на 29.04.2014 година от съдебен орган – Районен съд Ц., Република С., влязло в сила на 24.05.2014 година, по отношение на българския гражданин А. Т., роден на Хгодина, с местоживеене град М., ЖК „. Х. Х. Х. Х, . Х, Х. Х и ЕГН *, с което на същия е била наложена финансова санкция в размер на общо 260 евро, равняващи се на 508,04 лева.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по частно наказателно дело № 58 / 2016 година по описа на Окръжен съд – М..
Да се уведоми компетентния орган на издаващата държава – Районен съд Ц., Република С. за отказа за признаване и изпълнение на решението за налагане на финансови санкции. Уведомлението да бъде преведено на посочения в Удостоверението език за кореспонденция, а именно на словенски език.
Копие от Уведомлението да се изпрати на Министерството на правосъдието на Република Б..
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред Апелативен съд - София.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1.


2.


File Attachment Icon
284161F7D4383F2FC2257FE10028D356.rtf