Решение №

към дело: 20191600100080
Дата: 07/03/2019 г.
Председател:
Членове:
Съдържание

РЕШЕНИЕ

Г.М.3.07.2019 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД - М. граждански състав, в открито заседание на 27 юни 2019 година в състав:


Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО , че К. А. К. от Г.С.,ЕГН * НЕ Е БАЩА на детето И. К. К. , родено на 25.08.2008 г . в Г.С. ,ЕГН * от М. С. И. И. , ЕГН * съгласно Акт за раждане №хххх1/25.08.2008 г. на Община С район В
ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община С ,район В за отразяване на промените в акта за раждане,като К. А. К. следва да бъде заличен като негов баща,а детето ще носи името И. И. П .

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжаване пред Апелативен съд Г. С. в двуседмичен срок от връчването му на страните.


СЪДИЯ:File Attachment Icon
094E6C21675BB218C225842D002EC0CA.rtf