Контакти


Адрес за кореспонденция и телефони за връзка:
3400 гр. Монтана, ул. Васил Левски 24
тел. (096) 395 101 - съдебен администратор
тел. (096) 395 112 - деловодство
тел. (096) 395 115 - архива
факс (096) 300 654
mail: montana-os@justice.bg
тел. (096) 395 131 - Информационен Център

Банкови сметки:

BG41 CECB 9790 3312 4442 00 - набирателна сметка (депозити за вещи лица, за свидетели, суми за гаранции, предплатени суми във връзка с производства по несъстоятелност)
BG23 CECB 9790 3112 4442 01 - такси
ЦКБ, клон Монтана
BIC: CECBBGSF
Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система