СЪДИИ

В Окръжен съд Монтана работят 11 съдии.

Председател
е г-жа Милена Бранкова
със
зам.Председател:
Аделина Троева

Съдии:
Надя Иванова
Людмила Драгомирова
Диана Кузманова
Светла Станимирова - командирован САС

Олег Софрониев
Костадин Живков

Аделина Тушева
Елизабета Кралева
Таня Живкова

Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система