Начало


Уважаеми потребители
Тези страници са разположени на сервери извън възможностите ни за влияние по отношение на дизайн и бързодействие. Често създават проблеми с достъпа до тях. Моля, да проявите разбиране!

Към 04.05.2019г. в Окръжен съд гр. Монтана работят общо 37 души: 11 съдии и 24 съдебни служители.
Председател на съда е г-жа Милена Бранкова.

Съдебната администрация включва: съдебен администратор, главен счетоводител, системен администратор, управител сгради, касиер, съдебни секретари, съдебни деловодители, съдебен архивар, призовкари и чистачи.


Работното време на Окръжен съд гр.Монтана е от 8.30 до 17.00.

Адрес за кореспонденция и телефони за връзка:

3400 гр. Монтана, ул. Васил Левски 24
тел
. (096) 395 101 - съдебен администратор
тел
. (096) 395 112 - деловодство
тел
. (096) 395 115 - архива
тел
. (096) 395 125 - фирмено отделение

Kонкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ - РЕГИСТРАТУРА”
Kонкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „ЧИСТАЧ, ТОЙ И КУРИЕР”
Промяна в графика за изготвяне и публикуване на списъците на допуснатите и недопуснати кандидати за обявените длъжности
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие във втория етап на конкурса (събеседване) за заемане на длъжността „Чистач, той и куриер“ в съда, обявен със заповед № 105/08.08.2019 г.
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие във втория етап на конкурса (практически изпит) за заемане на длъжността „Съдебен деловодител - регистратура“ в съда, обявен със заповед № 107/08.08.2019 г.
По жалба на кандидат за конкурс "съдебен деловодител - регистратура"


ПРЕССЪОБЩЕНИЯ


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Окръжен съд – Монтана Ви уведомява, че съдът има нова електронна поща - montana-os@justice.bg. Моля да използвате посоченият нов електронен адрес при кореспонденцията си с Окръжен съд – Монтана.
Старата електронна поща на съда - mail@court-montana.com, вече е невалидна.
28.11.2017 г. Председател на ОС - Монтана:
(Милена Бранкова)


факс (096) 300 654

email: montana-os@justice.bg
Пресаташе на ОС-Монтана – Любомир Йорданов - тел. 096/395 121; моб. тел. 0888-81-91-80

Информационен Център - тел. (096) 395 131

Банкови сметки:
BG41 CECB 9790 3312 4442 00 - набирателна сметка
BG23 CECB 9790 3112 4442 01 - такси

ЦКБ, клон Монтана
BIC:
CECBBGSF

На Информационния център можете да извършите безналично плащане на държавни такси по транзитната сметка на Окръжен съд Монтана чрез монтирано ПОС терминално устройство без да се удържат банкови такси.

Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система