Съдебни заседатели за съдебен окръг Монтана.

ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА
Утвърден брой, съгл. чл.67а от ЗСВ 52, мандат 22.06.2015 - 22.06.2020

РАЙОНЕН СЪД - МОНТАНА
Утвърден брой, съгл. чл.67а от ЗСВ 45, мандат 27.11.2015 - 27.11.2020
РАЙОНЕН СЪД - ЛОМ
Утвърден брой, съгл. чл.67а от ЗСВ 43, мандат 11.12.2015 - 11.12.2020
РАЙОНЕН СЪД - БЕРКОВИЦА
Утвърден брой, съгл. чл.67а от ЗСВ 15, мандат 11.12.2015 - 11.12.2020

Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система