Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


01.Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
02.Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
03.Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
04.Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
05.Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
06.Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
07.Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
08.Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

09.Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
10.Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
11.Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
12.Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

13.Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

14.Декларации по чл.12, т.2, във връзма с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


13.Становище Комисия за Защита на личните данни
14.Решение ВСС Април 2013

15.Заповед 131/13.05.2013 Председател ОС гр.Монтана
16.Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

17.Решение ВСС Октомври 2013
18.Заповед 348/15.11.2013 Председател ОС гр.Монтана

Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система