Съобщения
Прессъобщение 11.11.2019
14 възпитаници на монтански гимназии станаха „съдии за един ден“ в в Окръжен съд и Районен съд - Монтана


Прессъобщение 07.11.2019
Осъдиха на „Пробация“ стрелочник, нарушил заповед за защита от домашно насилие


Прессъобщение 05.11.2019
Глобиха със 100 лева за хулиганство 80 годишен мъж от Берковица


Прессъобщение 04.11.2019
Съдът в Лом одобри наказание от осем месеца затвор за кражба на 20 гълъба


Прессъобщение 04.11.2019
Осъдиха на „Пробация“ мъж, излъгал по телефона полицията, че е убил жена си


Комисията за провеждане на конкурс длъжността „съдебен деловодител – регистратура“ в ОС Монтана - крайни оценки
ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА

П Р О Т О К О Л
№ 3/29.10.2019 г.

На Комисията за провеждане на конкурс длъжността „съдебен деловодител – регистратура“ в ОС Монтана

        На 29.10.2019 г., от 9.30 часа в зала № 5 на Съдебна палата – Монтана се проведе трети етап на конкурса за длъжността „Съдебен деловодител - регистратура” в Окръжен съд – Монтана, събеседване на кандидатите с  конкурсната комисия, назначената със заповед № 107/08.08.2019 г. и променена със заповед № 121/25.09.2019 г. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – Монтана комисия в състав:
Председател: Аделина Троева – зам. председател на ОС – Монтана;
и членове: Бисерка Борисова – съдебен деловодител в ОС - Монтана;
                  Ани Иванова – съдебен деловодител в ОС – Монтана,



Прессъобщение 25.10.2019
Взеха мярка „задържане под стража“ на обвинен за палеж , застрашил хора в жилищен блок в Монтана


Комисията за провеждане на конкурс длъжността „съдебен деловодител – регистратура“ в ОС Монтана - протокол от 24.10.2019


Прессъобщение 23.10.2019
Съдът забрани на обвиняем за убийство да посещава квартал в Монтана


Прессъобщение 22.10.2019
Осъдиха на година и три месеца условно 31 годишен мъж, търгувал с фалшиви евро банкноти


Прессъобщение 22.10.2019
Окръжен съд – Монтана отхвърли иск на „Кауфланд България“ за обезщетение от бивша служителка за липсата на 483 326 лева


Практически изпит на конкурса за заемане на длъжността „Съдебен деловодител – регистратура“
О К Р Ъ Ж Е Н    С Ъ Д – М О Н Т А Н А

З А П О В Е Д

№ 136

Монтана, 21.10.2019 г.

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, както и с оглед отсъствието, поради ползването на отпуск по чл.157, ал.1, т.3 от КТ на член от определената със заповед № 106/08.08.2019 г. и изменена със заповед № 121/25.09.2019 г. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – Монтана конкурсна комисия,

НАРЕЖДАМ:




Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система