Съобщения
Kонкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” в Окръжен съд – Монтана
На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 и чл. 343, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 138, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата, чл. 91 от Кодекса на труда и Решение на Съдийската колегия  на Висшия съдебен съвет по протокол № 40, т. 22 от заседание, проведено на 11 декември 2018 година

ОБЯВЯВА  конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” в  Окръжен съд – Монтана,  с място на работа: град Монтана.Прессъобщение 23.04.2019
Присъда по случая на издавените в р. Дунав мигранти:


Прессъобщение 23.04.2019
Производство по ЗЕЕЗА:


Прессъобщение 18.04.2019
На 15.04.2019 г. в съдебната палата в гр. Монтана се проведе „Ден на отворените врати”, организиран от Окръжен съд – Монтана. Инициативата е във връзка с реализиране на проект на Висшия съдебен съвет за провеждане на „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“ и е насочена към популяризиране на дейността на съда и прокуратурата, като целта е повишаването на правната култура на гражданите и изграждане на доверие в работата на съдебната система. Обществеността в гр. Монтана беше информирана за събитието чрез поставени информационни плакати на сградата на съдебната палата,като бяха поканени и ученици от средните училища в града. Специални гости


Прессъобщение 10.04.2019
С Присъда на ОС Монтана, постановена на 05.04.2019 г. по НОХД № 156/2018 г., подсъдимият И.Т.М. от гр. М. е признат за ВИНОВЕН


ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
На 15 април 2019 г. Окръжен съд Монтана ще проведе ден на отворените врати. Ше бъде предоставена възможност на гражданите да се запознаят отблизо с дейността на съда: с работата на отделните служби и начина на случайно разпределение на делата. Осигурена е и възможност за посещение на открито съдебно заседание по второинстанционни наказателни дела. Ще бъде проведена и среща с ученици от горния гимназиален клас, като един от тях ще бъде определен и за „Председател на съда за един ден“.

Прессъобщение 04.04.2019
Видеоконферентна връзка между ОС Монтана и Апелативен съд Йота, Швеция


Прессъобщение 04.04.2019
С Присъда на ОС Монтана от 03.04.2019 г. по НОХД № 226/2018 г., подсъдимият Х.Б.И. от с. К., обл. М. е признат за ВИНОВЕН


Прессъобщение 04.04.2019
С Присъда на ОС Монтана от 28.03.2019 г. по НОХД № 38/2018 г., подсъдимият В.Е.П. от с. Я., обл. М. е признат за ВИНОВЕН


Прессъобщение 04.04.2019
С Присъда на ОС Монтана от 26.03.2019 г. по НОХД № 20/2019 г. подсъдимият Ц.Д.Ц. от с. З., обл. М. е признат за ВИНОВЕН


Прессъобщение 04.04.2019
Присъда за побоя пред дискотека „Блек Лейбъл“


Национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт”
Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019 г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт” и одобри регламент за провеждането му.Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Пресцентър“ – подраздел „Дни на отворените врати“.
...
Страница на Висш съдебен съвет
...
Регламент на страница на Висш съдебен съвет
...
-=-Прес-съобщение 23.01.2019
Присъда по Берковското убийство. С Присъда на ОС Монтана от 22.01.2019 г. по НОХД № 145/2015 г., подс. Ц.Ч.Е. от гр. Берковица, обл. Монтана е признат за виновен в това, че на 18.10.2014 г. в дома си в горния град умишлено умъртвил С.В.П. , като деянието е извършно с особена жестокост и по особено мъчителен за убития начин,


Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система