Съобщения
Прессъобщение 06.08.2019
На 06.08.2019 г. ОС Монтана одобри сключено споразумение между прокурор от Окръжна прокуратура Монтана и подсъдимата Р.И.С. от гр. В., обл. Монтана, по силата на което последната се призна за виновна


Прессъобщение 19.07.2019
Присъда по делото за катастрофата между Турски Тир и пътнически автобус при с. Смоляновци, обл. Монтана


Прессъобщение 19.07.2019
Присъда по делото за катастрофата при с. Благово, обл. Монтана


Прессъобщение 19.07.2019
Присъда по делото за убийството в кв. „Момин брод“ на гр. Лом


Прессъобщение 05.06.2019
С Присъда на Окръжен съд Монтана по НОХД № 55/2019 г. подсъдимият Г.Е.Б. от гр. В., обл. Монтана е признат за виновен в


Прессъобщение 05.06.2019
С Присъда на Окръжен съд Монтана по НОХД № 62/2019 г. подсъдимият С.И.С. от с. Д. Ц., обл. Монтана е признат за виновен в


Прессъобщение 23.04.2019
Присъда по случая на издавените в р. Дунав мигранти:


Прессъобщение 23.04.2019
Производство по ЗЕЕЗА:


Прессъобщение 18.04.2019
На 15.04.2019 г. в съдебната палата в гр. Монтана се проведе „Ден на отворените врати”, организиран от Окръжен съд – Монтана. Инициативата е във връзка с реализиране на проект на Висшия съдебен съвет за провеждане на „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“ и е насочена към популяризиране на дейността на съда и прокуратурата, като целта е повишаването на правната култура на гражданите и изграждане на доверие в работата на съдебната система. Обществеността в гр. Монтана беше информирана за събитието чрез поставени информационни плакати на сградата на съдебната палата,като бяха поканени и ученици от средните училища в града. Специални гости


Прессъобщение 10.04.2019
С Присъда на ОС Монтана, постановена на 05.04.2019 г. по НОХД № 156/2018 г., подсъдимият И.Т.М. от гр. М. е признат за ВИНОВЕН


Прессъобщение 04.04.2019
Видеоконферентна връзка между ОС Монтана и Апелативен съд Йота, Швеция


Прессъобщение 04.04.2019
С Присъда на ОС Монтана от 03.04.2019 г. по НОХД № 226/2018 г., подсъдимият Х.Б.И. от с. К., обл. М. е признат за ВИНОВЕН


Прессъобщение 04.04.2019
С Присъда на ОС Монтана от 28.03.2019 г. по НОХД № 38/2018 г., подсъдимият В.Е.П. от с. Я., обл. М. е признат за ВИНОВЕН


Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система