Архив
Kонкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” в Окръжен съд – Монтана
На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 и чл. 343, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 138, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата, чл. 91 от Кодекса на труда и Решение на Съдийската колегия  на Висшия съдебен съвет по протокол № 40, т. 22 от заседание, проведено на 11 декември 2018 година
ОБЯВЯВА  конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” в  Окръжен съд – Монтана,  с място на работа: град Монтана.Kонкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” в Окръжен съд – Монтана
На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 и чл. 343, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 138, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата, чл. 91 от Кодекса на труда и Решение на Съдийската колегия  на Висшия съдебен съвет по протокол № 40, т. 22 от заседание, проведено на 11 декември 2018 година

ОБЯВЯВА  конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” в  Окръжен съд – Монтана,  с място на работа: град Монтана.ДО ВЕЩИТЕ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ СЪС СЪДИЛИЩАТА В СЪДЕБЕН ОКРЪГ-МОНТАНА
Министерство на правосъдието предоставя анкета за оценка на актуалното състояние на качеството на съдебните експертизи, засягащи провеждането им и очертаването на необходимите промени в уредбата, регулираща дейността на вещите лица. http://survey.phls.uni-sofia.bg/index.php/237511/lang-bg

 


15 април 2015 ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
На 15 април 2015 г. Окръжен съд – Монтана организира ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ. На посочената дата каним всички желаещи да се запознаят с работата на съда, като посетят Съдебна палата – Монтана на ул. „Васил Левски” № 24.


15 април 2015 ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
На посочената дата каним всички желаещи да се запознаят с работата на съда, като  посетят Съдебна палата – Монтана на ул. „Васил Левски” № 24.


ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ ЗА РАЙОНА НА ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНАЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ЗА РАЙОНА НА ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНАНазад НазадНапред Напред
Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система