Архив
Протокол на комисията за провеждане на конкурс за длъжността „Връзки с обществеността“ в ОС – Монтана
за поставените общи оценки от проведено на 09.07.2019 г. събеседване, за крайните общи оценки от участието в конкурса и за класирането на кандидатите, участващи в конкурса за длъжността „Връзки с обществеността“ в ОС – Монтана, обявен със заповед № 76/25.04.2019 г. на Административния ръководител – председателя на ОС - МонтанаПРОТОКОЛ На Комисията за провеждане на конкурс за длъжността „Връзки с обществеността“ в ОС - Монтана
Поставените общи оценки на писмените изложения на кандидатите, участващи в конкурса за длъжността „Връзки с обществеността“ в ОС – Монтана, обявен със заповед № 76/25.04.2019 г. на Административния ръководител – председателя на ОС - Монтана


Kонкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” в Окръжен съд – Монтана.Списък на допуснатите кандидати до ВТОРИ етап на конкурса за заемане на длъжността
СПИСЪК

На допуснатите кандидати до ВТОРИ етап на конкурса за заемане на длъжността „Връзки с обществеността“ в Окръжен съд – Монтана, обявен със заповед № 76/25.04.2019 г. на Административния ръководител – председателя на ОС – Монтана
Kонкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” в Окръжен съд – Монтана
На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 и чл. 343, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 138, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата, чл. 91 от Кодекса на труда и Решение на Съдийската колегия  на Висшия съдебен съвет по протокол № 40, т. 22 от заседание, проведено на 11 декември 2018 година
ОБЯВЯВА  конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” в  Окръжен съд – Монтана,  с място на работа: град Монтана.Kонкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” в Окръжен съд – Монтана
На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 и чл. 343, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 138, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата, чл. 91 от Кодекса на труда и Решение на Съдийската колегия  на Висшия съдебен съвет по протокол № 40, т. 22 от заседание, проведено на 11 декември 2018 година

ОБЯВЯВА  конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” в  Окръжен съд – Монтана,  с място на работа: град Монтана.ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
На 15 април 2019 г. Окръжен съд Монтана ще проведе ден на отворените врати. Ше бъде предоставена възможност на гражданите да се запознаят отблизо с дейността на съда: с работата на отделните служби и начина на случайно разпределение на делата. Осигурена е и възможност за посещение на открито съдебно заседание по второинстанционни наказателни дела. Ще бъде проведена и среща с ученици от горния гимназиален клас, като един от тях ще бъде определен и за „Председател на съда за един ден“.

Национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт”
Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019 г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт” и одобри регламент за провеждането му.Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Пресцентър“ – подраздел „Дни на отворените врати“.
...
Страница на Висш съдебен съвет
...
Регламент на страница на Висш съдебен съвет
...
-=-ДО ВЕЩИТЕ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ СЪС СЪДИЛИЩАТА В СЪДЕБЕН ОКРЪГ-МОНТАНА
Министерство на правосъдието предоставя анкета за оценка на актуалното състояние на качеството на съдебните експертизи, засягащи провеждането им и очертаването на необходимите промени в уредбата, регулираща дейността на вещите лица. http://survey.phls.uni-sofia.bg/index.php/237511/lang-bg

 


15 април 2015 ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
На 15 април 2015 г. Окръжен съд – Монтана организира ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ. На посочената дата каним всички желаещи да се запознаят с работата на съда, като посетят Съдебна палата – Монтана на ул. „Васил Левски” № 24.


15 април 2015 ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
На посочената дата каним всички желаещи да се запознаят с работата на съда, като  посетят Съдебна палата – Монтана на ул. „Васил Левски” № 24.


ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ ЗА РАЙОНА НА ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНАНазад НазадНапред Напред
Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система